Evenimente

din partea membrilor Asociației Micului Business înaintate președintelui RM 
la întrevederea cu oamenii de afaceri din 6 mai 2020

Sectorul IMM

Recent la Bruxell a avut loc prima şedinţă a Consiliului Grupului de lucru #2 “Economic Integration and convergence with the EU Policies”. La acest eveniment au fost invitaţi coordonatorii naţionali ai WG2 ai Platfomelor Naţionale a Forumului Societăţii Civile din ţările Parteneriatului Estic: Georgia, Armenia, Bielorusia, Ukraina, Moldova, Azerbaijan. din partea R. Moldova a prticipat Eugen Roşcovanu, coordonator naţional al WG2.

Asociaţia Micului Business şi Asociaţia Businessului European organizează mese rotunde cu tema “Avantajele Parcursului European pentru Repiblica Moldova”. La aceste evenimente din cadrul campaniei de promovare a priorităţilor şi idealurilor UE participă oameni de afaceri, în special, din agricultură, industrie locală şi alte ramuri locale, reprezentaţi ai APL etc. Manifestări similare au avut loc la Nisporeni şi Căuşeni şi vor continua în alte localităţi din sudul şi nordul ţării.