Abordarea de probleme și propuneri

din partea membrilor Asociației Micului Business înaintate președintelui RM 
la întrevederea cu oamenii de afaceri din 6 mai 2020

Sectorul IMM

 1. Lipsa de mijloace circulante în cadrul IMM-urilor din țară și, deci, se așteaptă support din partea statului.
 2. A apărut necesitatea stringentă de credite ieftine și pe termen lung pentru supravețuirea agenților economici.
 3. Este imperios nevoie de vacanțe la creditele luate de IMM-uri la băncile din Moldova.
 4. Plasarea mărfurilor pe rafturile  supermarketelor costă foarte scump: costă la 25 % din 1 leu câștigat  - în total este venitul de un an de activitate a unei firme mici. Este o povară insuportabilă pentru IMM. E necesar un act normativ regulatoriu pentru a înceta jaful firmelor mici din  țară.
 5. Este absolut necesară scutirea de impozitul pe venit a IMM-urilor, doarece în peroada situației de urgență au fost consumate toate rezervele întreprinderilor mici.
 6. Acordarea de support financiar real pentru IMM pentru a fi  păstrate locurile de muncă și pentru a se evita falimentarea.
 7. Implicarea de facto și nu în calitate de observator a ODIMM

(Organizației pentru Dezvoltarea IMM) în susținerea micului business. Timp de 10 ani de activitate a ODIMM au degradat întreprinderile mici din țară ca număr și business. Aceasta conform și statisticii oficiale. Deci, situația este și mai tristă. ODIMM este un mare balon de săpun pentru care s-au cheltuit și se cheltue milioane de lei din bugetul statului.

Sectorul patentei de întreprinzător

 1. Se cere dechiderea piețelor  din raioanele țării, care sunt de facto unica sursă de venit pentru patentari.
 2. Reglementarea plăților pentru femeile cu patente de întreprinzător, care sunt în decret. La moment suportul este minimal și insuficient.
 3. Titularii de patentă nu beneficiază de plata buletinelor de boală.
 4. De multe ori patentarilor li se refuză întocmirea documentelor  pentru pensie. Însăși mărimea pensiei  este la nivelul celei de șomer. Este o adevărată discriminare.
 5. Acordarea reglementată a dreptului de import pentru patentari: la unele vămi din țară se permite importul în baza patentei, la altele nu se permite. Titularii de patentă consideră, că o plată de 7-8 % din costul mărfurilor importate ar face lipsă corupția la vamă în acest sector. Va avea loc și legalizarea multor afaceri.
 6. În vederea lipsei de resurse pecuniare epuizate în perioada stării de urgență titularii de patentă de întreprinzător cer  ca pe această peroadă să fie scutiți de plata pentru patentă, taxe de piață și contribuții sociale inclusiv prin recalculare pentru lunile ulterioare stării de forță majoră.
 7. Încetarea hărțuirii patentarilor prin fixarea de termen de lichidare periodică a legii cu privire la patentă. Permiterea cetățenilor să deschidă liber activitate în baza legii cu privire la patentă va crea noi locuri de muncă.
 8. Acordarea migranților/gastarbaiterilor cetățeni moldoveni să deschidă activitate în baza legii cu privire la patentă fără plată primele 3 luni.
 9. În situația actuală de criză este  util să se lărgească domeniile de          activitate în baza petentei de întreprinzător. Drept model este bine să se ia exempul țărilor din estul și vestul Europei, în special ale celor care au experiență istorică în domeniu.

 

Propunere de patentă pentru Moldova în domeniul IT:

 1. Servicii IT la domiciliu: programare, întreținere și redactare a paginilor din Internet.

…Și alte formulări pentru legislativ din sfera data:

 1. Furnizarea de servicii (executarea lucrărilor) de programare și crearea de baze de date (produse software și informaționale), adaptarea și modificarea acestora.
 2. Repararea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicare.