Despre noi

Asociaţia Micului Business din R. Moldova (AMB) protejază şi reprezintă interesele întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova. Este organizaţie non-politică, non-profit şi non-guvernamentală, menţine legături strânse cu ONG-uri din Europa de Est şi Europa de Vest. Asociaţia este deschisă pentru orice idei noi şi propuneri, precum şi colaborare productivă pentru bunăstarea ţării.

Misiunea: dezvoltarea micului business şi a spiritului antreprenorial ca sursă de noi locuri de muncă şi factor de stabilitate socială.

Scopul: sprijinirea şi protejarea intereselor oamenilor de afaceri din micul business şi susţinerea spiritului antreprenorial la nivelul societăţii civile.

Asociaţia funcţionează cu succes din 1998. Se lărgeşte geografia filialelor AMB, creşte numărul membrilor.

Datorită promovării insistente a necesităţilor stringente a micului business au fost îndeplinite multe puncte din programul de activitate al Asociaţiei Micului Business.

Asociaţia întreţine relaţii strînse cu organizaţii de talie internaţională, cu ONG-uri din Europa de Vest şi de Est. În prezent avem stabilite relaţii şi cu Asociaţii din Spania, România, Germania, din CSI şi cu alte organizaţii similare din Europa şi Asia. Pe parcursul anului 2000-2002 Asociaţia Micului Business a fost vizitată de oameni de afaceri din SUA, Germania, Olanda, Belgia, Spania, România, Turcia, Rusia, Italia, Marea Britanie şi din alte ţări. Au fost discutate probleme ale micului business în Moldova. Membrii Asociaţiei Micului Business participă la întâlniri cu primele persoane ale Republicii Moldova. În presa ţării, la radio, TV apar periodic informaţii şi interviuri despre activitatea Asociaţiei Micului Business şi, bineînţeles, despre problemele oamenilor de afaceri din micul business. Membrii Asociaţiei participă activ la discuţii on-line.

Suntem membri ai Grupului de Lucru 2 (WG2) al Parteneriatului estic.

Dl. Eugen Roşcovanu este preşedinte al Asociaţiei Micului Business. Din 2013 Mr. Eugen Roşcovanu este coordonator naţional al Grupului de Lucru #2 al Platformei Naţionale din R. Moldova a Forumului Societăţii Civile al Parteneriatului Estic. De asemenea este membru al Consiliului Grupului de Lucru #2 al Forumului Societăţii Civile al Parteneriatului Estic. Grupul de Lucru #2 se numeşte actualmente “Economic Integration and convergence with the EU Policies”, adică “Integrare Europeană şi convergenţă cu politicile UE”.

Asociaţia Micului Business acordă servicii:

  1. Informaţie şi consultaţii
  2. Schimb de experienţă
  3. Traininguri personalizate
  4. Consultaţii în domeniul finanţării şi businessului
  5. Elaborarea business planului etc.

ASOCIAŢIA MICULUI BUSINESS CA ORGANIZAŢIE NON-GUVERNAMENTALĂ ŞI NON-POLITICĂ ESTE DESCHISĂ PENTRU NOI IDEI ŞI PROPUNERI, ESTE PREDISPUSĂ SPRE COLABORARE SĂNĂTOASĂ ŞI PRODUCTIVĂ ÎNTRU BINELE ŢĂRII.