Kontakty

Asocjacja Drobnego Biznesu

Head office:
Ul. Ştefan cel Mare, 148, biuro
Kiszyniów, Mołdawia, MD-2012
Tel. / Fax: (373) 22-22-06-13
E-mail: ambsuper@yahoo.com
Mob. GSM: (+373) 69104979, (+373) 79104979
Międzynarodowy tel.: (+372) 81-031-585