O nas

Asocjacja Drobnego Biznesu Mołdawii

W przyszłym roku mija pięć lat od chwili kiedy w roku 1998 na zebraniu grupy inicjatywnej, składającej się z ludzi drobnego biznesu, postanowiono stworzyć asocjację, która będzie chroniła i reprezentowała ich interesy w Republice Mołdowa.

Był przedstawiony opinii publicznej Program roboczy Asocjacji, żądania i właściwości działania jej jako organizacji nierządowej. Zatem odbyły się konferencje prasowe, oświadczenia, listy otwarte: to wszystko zwróciło uwagę urzędników państwowych i całego społeczeństwa do sytuacji katastrofalnej drobnego biznesu w Mołdawii.

I się rozszerza geografia oddziałów, rośnie liczba członków AMB. Zrealizowano wiele punktów z Programu działalności Asocjacji Drobnego Biznesu (AMB).

Jesteśmy członkami Grupy Roboczej 2 (WG2) Partnerstwa Wschodniego.

Pan. Eugen Roscovanu jest prezesem Stowarzyszenia małych firm. Od 2013 Pan Eugen Roscovanu jest krajowym koordynatorem grupy roboczej # 2 Krajowego Platformy Mołdowa Partnerstwa Wschodniego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego. Również członek grupy roboczej Rady nr 2 w ramach partnerstwa wschodniego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego. Grupa robocza nr 2 jest teraz nazywany "Integracja gospodarcza i konwergencja z politykami UE".

Asocjacja utzymuje ścisłe stosunki z odpowiednimi organizacjami międzynarodowego poziomu, z organizacjami niepaństwowymi (ONG) z Europy wschodniej i zachodniej. Obecnie mamy przyjazne stosunki z Asocjacjami z Hiszpanii, Rumunii, Niemiec, krajów Wspólnoty Niepodległych Państw i innymi podobnymi organizacjami z Europy i Azji. Asocjacja Drobnego Biznesu gościła przedsiębiorców z USA, Niemiec, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Rumunii, Turcji, Rosji, Włoch, Wielkiej Brytanii i innych krajów. Szczegółowo omawiano problemy drobnego biznesu w Mołdawii.

Asocjacja Drobnego Biznesu Mołdawii jest członkiem pełnoprawnym Narodowej.

Będąc członkiem AMB można korzystać z całego szeregu przywilejów:

  1. Nowa iformacja i porady
  2. Stała wymiana doświadczeń
  3. Porady prawne
  4. Treningi osobiste
  5. Aktywny udział w gospodarczym i społecznym życiu Republiki Mołdowa.

ASOCJACJI DROBNEGO BIZNESU (AMB) JAKO ORGANIZACJA NIEPAŃSTWOWA I NIEPOLITYCZNA ZAWSZE JEST OTWARTA DLA NOWYCH MYŚLI I PROPOZYCJI, WITA PRODUKTYWNĄ I KONSTRUKTYWNĄ WSPÓŁPRACĘ DLA DOBRA KRAJU.